Otopark Havalandırma Sistemleri

Günümüzde Kalabalıklaşan büyük şehirlerimizin şehir merkezlerinde yoğun insan kalabalıklarının ziyaret ettiği, sinema, tiyatro, alışveris merkezleri, havalimanları, otogarlar gibi komplekslerin yanı sıra  çok katlı konutların artması ile birlikte otopark ithiyacı artmıştır. Binaların bodrum zemin katları yoğunluğun olduğu yerlerde bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Otoparkların kapalı olması ve yoğun araç trafiğiyle birlikte havalandırma ihtiyacı oluşmaktadır. Otoparklardaki bu havalandırma ihtiyacının iki temel hedefi bulunmaktadır; günlük işletmede, zararlı araç egzoz gazlarının tahliyesi ve acil yangın durumunda, insanların kaçışına ve itfaiye personelinin yangına müdahalesine yardımcı olmaktır.

Yangın anında kapalı çok katlı otoparklarda, oluşan duman, doğal yollarla tavan veya çatıdaki açıklıklardan tahliye edilemeyecektir. Binaların yangından korunmasına yönelik yönetmelikte 2000 m2 ve üzerindeki kapalı otoparklarda saatte 10 hava değişimi olacak şekilde mekanik duman tahliye sisteminin bulunması mecburidir.

Günlük kullanımlarda taşıtlardan yayılan toz ısı ve egzozdun mahal içinden uzaklaştırılması amacı ile havalandırma yapılmakta taze hava sağlanması daha az önemsenmektedir. Kirli hava miktarı kontrol altında tutulup devamlı ortamdan uzaklaştırılarak ve taze havanın da rampalardan, açıklıklardan ve kuragelenlerden doğal olarak alınacağı tasarlanmaktadır. Otoparkta doğal havalandırma yetersiz ise taze hava fanları ile taze hava tedariki de sağlanmaktadır.  Günlük çalışmada havalandırma sistemi kapasitesi toplam otopark hacminin 6 hava değişimini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kapalı Otopark Alanı               =    4000 m2
Tavan Yüksekliği                      =    3 metre
Günlük Havalandırma             =    6 Hava Değişimi ( 72,000 m3/saat)

Duman tahliye                          =   10 Hava Değişimi (120,000 m3/saat)

Havalandırma sistemleri kanallı olarak kurulabildiği gibi Jet fanlı sistemlerle de kurulabilmektedir. Kanallı sistemlerin tasarımları duman tahliye esaslarına göre tasarlandığında mahale göre büyük kanal hacimleri oluşmakta ve günlük kullanıma göre ihtiyaç fazlası tasarım oluşmakta fakat, Jet Fanlı sisteme göre daha az çalışan ekipman barındırması ve daha basit bir otomasyon gerektirmesi neden ile, işletme sırasındaki bakım ve komplikasyonları daha az olacaktır.

Jet fanlı sistemin hava kalitesi algılama sistemi ile birlikte kullanılması durumunda, çalışma bölgeleri, kanallı sisteme göre çok daha esnek olarak ve küçük alanlarda, devreye alınabileceği için, günlük işletmede, ekonomi ve enerji tasarrufu sağlayabilmekte ayrıca otopark içinde büyük kanallar yer almayacağı için daha aydınlık ve ferah alanlar yaratılabilecektir.