COEFCCİENT OF PERFORMANS kelimelerinin baş harflerinden oluşan COP, Performans Katsayısı anlamına gelen bir kısaltmadır. COP ile klima buzdolabı gibi cihazların ne kadar birim elektrik enerjisi ile kaç birim ısı değeri ürettiğini gösterir. Bu değer ile klimanın harcanan birim enerjiden elde edilen ısı enerjisinin oranını ifade eder. ve bu sayede enerji sınıflarının oluşması sağlanır. Isıtma ve Soğutma için bu katsayılar ayrı isimlendirilir. COP ve EER oranlarından COP değerleri klimanın ısıtma katsayısını ifade ederken 

EER değerleri (ENERGY EFFİCİENCY RATIO) soğutma da performans katsayısı olarak kullanılır. COP ve EER değeri ne kadar yüksekse o kadar az enerji tükettiği ve verimli olduğunu gösterir. bu sebeple enerji verimlilik değerleri yüksek klimaları tercih edilmelidir. VRF klimalar için iç ünite dış ünite olarak toplam harcanan elektrik enerjisi hesaplanmalı fakat iç ünite de harcanan enerji çok az oldğu için dış ünitedeki enerji sarfiyatı göz önünde bulundurulur.

COP değeri hesaplanırken klimanıni buzdolabının veya genel olarak ismi olan isı pompasının içiresindeki kompresörün verimliliği tüm cihazın verimliliği içerisinde en önemli ekipmandır. Yeni model klimalar kompresör verimliliği.