EER anlamı (Energy Efficiency Ratio – Enerji verimlilik oranı) kelimelerinin baş harflerinden oluşan enerji sarfiyatını gösteren bir performans katsayısı. Klimada EER soğutmada klimanın harcadığı 1 birim enerjiyle kaç birim ısı enerjisi açığa çıkardığını gösteren eer değerleri enerji sınıflarının oluşmasını ve bu sınıflara göre vrf klimalar ve split klimalar ayrılması sağlanır. Yüksek EER değerine sahip klima modelleri enerji tasarrufu yüksek sınıfa girmektedir. Yeni model klimalar EER değerlerinde 4 ve üstünü hedeflemektedir. EER ve Cop değerleri birlikte anılmaktadır. Cop ise klimaların 1 birim enerjiyle kaç birim ısı enerjisi açığa çıkardığını gösteren diğer bir performans katsayısıdır.

COP Nedir
Diversite Nedir