Günümüzdeki enerji sorunlarının çoğu enerji kaynaklarının kıtlığından ve fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtlar atmosferi kirletmekte ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu nedenle seçilen ve tasarlanan fanların ekonomik, az enerji tüketen ve çevre dostu olmalarına dikkat edilmelidir. Bir fanın çalışma ömrü boyunca tüketeceği enerji ilk yatırım maliyetinin 10 katından fazla olabilmektedir. Bu nedenle uzun süre çalışacak fan sistemlerinde enerji verimliliğini artırmak çok önemlidir. İlk yatırım maliyeti ile incelenerek optimum seviyede ürünler seçilmelidir.

Fan seçiminde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Fanın kullanılacağı ortamın ve tesisin özellikleri, çalışma şartları göz önüne alınmalıdır. (Uygun debi, basınç, malzeme seçimi ve işletme şekli)
  • Mümkün olduğunca direk tahrikli fanlar kullanılmalıdır. (Ancak düşük devirli motorların pahalı olduğu veya kayış kasnak sistemi ile çalışacak bir fanda seçim esnekliğinin çok daha fazla olduğuna dikkat edilmelidir.)
  • Elektrik motorları yüksek verimli tipte seçilmelidir.
  • Çalışma rejimi uygunsa değişken debili sistemlerde frekans değiştiriciler kullanılarak debisi değiştirilmelidir.
  • Yüksek sıcaklıklarda fan girişinde değişken kanatlı damperler kullanılmalıdır.