Bir binada bulunan tüm mekanların hava ihtiyacı belirlendikten sonra bu ihtiyacı karşılayacak hava debisini sağlayan havalandırma ürünler ve bu havanın bina içerisinde hacimlere taşıyacak hava kanalları boyutlandırılması yapılarak projelendirilmelidir.

Hava kanallarının boyutlandırılması yapılırken iki yöntem kullanılır. Bu yöntemler kanal içi hava hızı yöntemi ile kanal basınç kaybı yöntemidir. Kanal için hava hızı yöntemine göre boyutlandırma yapılırken hava kanalının bölümlerine göre olması gereken en yüksek hız limitleri aşağıdaki tablo verilmiştir. Bu limitlere göre kanal içinden geçen havanın hızı hesaplanarak hava kanalı geçiş alanı belirlenir ve bu şekilde hava kanalı boyutlandırılması yapılabilir.

Kanal ölçüsünü belirlerken en düşük hacimden en çok havanın geçmesi sağlanmalıdır. Burada bizi kanal boyutunu küçültmede ve büyütmede bazı engeller olacaktır. Kanal boyutlarını büyütürken bizi genel olarak kanalların maliyeti ve mimari kaygılardan dolayı kapladığı hacim en önemli engel olacaktır. Bu sebeple her zaman en küçük boyutlu kanal kullanılmak istenmektedir. Fakat kanal boyutlarının küçültülmesi konusunda da hava akışının bozulması ses oluşması vb. durumlar bize engel olmaktadır. Tablolar kullanılarak en optimum ölçülerde kanal boyutlandırılması yapılması gerekmektedir. Bu hesap yöntemlerinin yanı sıra kanal boyutlandırılması konusunda bilgisayar programları ve kanal boyut cetvelleri de bizlere yardımcı olmaktadır.

Örnek boyutlandırma hesabı:

Bir otelin ana kanalında 2000 m3/h hava geçişi istenmektedir. Bu duruma göre hava kanalı boyutlandırması yapıldığında

V= 7,5m/s

Q= 2000m3/h = 0,555m3/s

Q= V.A formülünden A= Q/V gerekli kanal alanı bulunur.

A= = 0,074m2

Kanal boyutları

Kare olarak = Ö0,074= 0,27m ~ 0,30m x 0,30 olarak bulunabilir.

Dikdörtgen olarak boyutlandırılması gerekli ise bir kenarının ölçüsü ile yola çıkılabilir veya oran olarak da bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise iki kanal kenarı oranı 1/3 ü geçmemelidir.  1e 3 ten fazla bir oranda kenar boyutlandırılması yapıldığında kanaldaki hava akışında ve ses titreşim oluşumundan dolayı sorunlar oluşabilir.

Dikdörtgen kanal olarak bir kenarının 0.20m olarak kabul edilirse diğer tarafın olması gereken ölçüsü

A = a x b

0,074m2=0,2 x b  ise

b = 0,37m ~0,40m

Buradan dikdörtgen kanala ölçümüz   0,20m x 0,40m olarak kullanabiliriz.