“Isı Pompası” teriminin genel anlamı ısıyı arttıran pompadır. Pompa düşük sıcaklık seviyesindeki termal kaynaktan (örn. kışın dış ortam) yüksek sıcaklık seviyesindeki (örn. Kışın iç ortam ) ortama ısı pompalar. Bu su pompalarının suyu düşük seviyeden daha yüksekteki bir noktaya pompalaması ile benzer bir çalışmadır.

Neden Oda Isınır?

Yukarıda bahsi geçen çalışmada klima yazın dış ortama sıcak hava üfler. Eğer kışın dış ünite ve iç ünite yer değiştirilirse iç ortama sıcak hava üflenebilir. Aslına bakılırsa ekipmanların yerlerini değiştirmek pratik olmayacak ve zahmetli olacaktır. Bu problem akış yönünü değiştiren “ters valf” yani 4 yollu vana kullanılarak çözüldü.

Kışın Soğuk havada nasıl ısı emilir?

Normal koşullarda ısı yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan daha düşük sıcaklıktaki ortama geçer ve Freon gazının dış ünite ısı eşanjöründe ki buharlaşma sıcaklığı 0-3 C ve altında olabileceği için dış ortam sıcaklığı 7 C’ye ve daha da düşse bile sıcaklık farkından (4-7 C) ısı emilebilir ve iç ortam ısıtılabilir.

Dış ortam sıcaklığı Freon gazının buharlaşma sıcaklığına ulaştığında sıcaklık farkı çok az olacaktır, bu durum da dış ünitedeki ısı emilimini azaltacaktır. Diğer bir ifade ile, dış ortam sıcaklığı düştüğünde ısıtma kapasitesi de düşecektir.

Mini VRF Nedir?
COP Nedir?