Klima sistemi çalışma prensibi bir şekilde ısıyı bir yerden başka bir yere pompalayan bir sistem olarak düşünülebilir. Zaten klima sistemlerinin bir diğer adı da ısı pompasıdır. Klima Sıcaklığı düşük olan bir yerden ısıyı sıcaklığı daha yüksek olan bir yere taşır. Bu durum ısıtma işleminde de soğutma işleminde de aynıdır. Yazın 24 derece ortam sıcaklığındaki ortamdaki ısıyı 35 derece deki dış ortama aktarmakta, kışın ise neredeyse 5C ve altındaki dış ortamdaki ısıyı alarak 20C ve üstündeki iç ortama aktararak ısıtma ve soğutmayı sağlamaktadır. Bu işlemi yani ısı transferini yapabilmek için her durumda sıcaklık farkı oluşturmak zorunda. Bu farkı ısıyı aldığı ortama göre daha düşük sıcaklıkta iken ısıyı verdiği ortama göre ise daha yüksek sıcaklıkta oluşmaktadır.

Bu bilgilerle ile kışın ısıtma işlemi için kullanılan klima sistemi dış ortam sıcaklığı 5C olduğunda daha düşük sıcaklığa kondenser yüzeyini tuttuğunda bu sıcaklık suyun donma sıcaklığı olan 0C ve altında olmaktadır. Bu sıcaklıkta da havada serbest dolaşan su buharı yani nem klima dış yüzeyinden geçerken yüzeyin üstünde donmakta ve zamanla tüm kondenser yüzeyi buz ile kaplanarak hava geçişi tamamen durma noktasına gelmekte.

Bu şekilde tamamen buz ile kaplı dış ünite kondenser yüzeyini ise klima defrost yaparak buzları eritir ve ısıtma işlemine devam edebilir. Klima sistemi defrost işlemini ise çalışma işlemini tersine çevirerek yapar. Yani ısıtma işleminden soğutma işlemine geçerek dış üniteye sıcak gaz gönderir ve dış ünite üzerindeki buzlanmayı çözer. Buzların çözüldüğünü sistem algılayınca otomatik olarak tekrar ısıtma işlemine devam eder. Defrost işlemi süresi birçok etkene göre değişmektedir. Defrost işlemi esnasında iç ünitedeki fan çalışmayı durdurur ve içeriye soğutması engellenir.

Soğutma Prensibi
Isı Pompası İle Isıtma Prensibi