UV Işık Yardımıyla Klima Dezenfeksiyonu

UV Işık Yardımıyla Klima Dezenfeksiyonu – UV (ultraviyole ya da mor ötesi) dalga boyu 10 nm ila 400 nm arasında değişen ışınıma denmektedir. İnsan gözü 400 nm dalga boyunun üstündeki ışınları algılayabildiğinden UV ışınlarını göremeyiz. Dalga boylarına göre UV ışınları dörde ayrılmaktadır. Tesisat sektöründe dezenfeksiyon amacıyla UV-C tipi kısa dalga ışınlar kullanılmaktadır.

UV Işını Türleri

UV lambalar her ne kadar çok yeni bir teknoloji gibi dursa da geçmişi 100 yıldan fazladır. UV ışınları ise çok daha eskiye dayanır. Evrenin yaratılmasından bugüne kadar var olan UV ışınları çok uzun bir süre keşfedilmeyi beklemiştir. Mor ötesi ışınların varlığını ilk keşfeden Alman bilim adamı Johann Wilhelm Ritter olmuştur.

Grafikten de görüleceği gibi UV ışınının mikrop öldürme etkisi 220-300 nm dalga boyu aralığındadır. Bu etkinin en yüksek olduğu dalga boyu ise 265 nm’dir. Piyasadaki birçok UV-C lamba düşük basınçlı cıvalı tip lambalardır ve büyük oranda 253,7 nm dalga boyunda ışın üretirler. 253,7 nm değeri her ne kadar tepe noktaya yakın olsa da %100 verimle mikrop öldürülmediği bilinmelidir. Ayrıca lambaların balastlarından kaynaklanan kayıplar da dikkate alındığında UV lambaların verimlerinin bir hayli düşük olduğu söylenebilir. Ortalama bir düşük basınçlı cıvalı UV lambanın etiket elektrik güç değerinin yaklaşık %25-35’i oranında UV ışını ürettiği kabul edilmektedir.

UV Işınımının Mikroorganizmalara Etkisi

UV ışınımı mikroorganizmaların DNA/RNA’larını bozarak bu organizmaların canlılara etki etmesini engeller. UV ışınımı ile her tür mikroorganizmaya karşı sonuç alınabilir ancak bu sonuç farklı canlılar için aynı ölçüde değildir. Genel olarak UV ışınımı en kolay virüslere karşı etkisini gösterirken mantarlar UV ışınımına daha dirençlidir. Bu yüzden sistem tasarımı yapılırken hedef mikroorganizma bilinmeli ve buna bağlı olarak ışınım miktarı ve temas süresi belirlenmelidir.

Kanallı Tip Klima Ve Kaset Tipi Klimalarda UV Dezenfeksiyonu

UV DEZENFEKSİYON KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SERTİFİKALAR VE TEST RAPORLARI

UVC Civa Deklarasyonu

Bakteri Test Raporu

Virüs Test Raporu (covid-19)

Virüs Test Raporu -Poliovirüs Tip1

Virüs Test Raporu(Murine Norovirus)

Ürün Etiketleri – Biyosidal Etiket

Sertifika – Klima Modeller

Sertifika Onay Bildirim