VRF ISITMA SİSTEMİ NEDİR?

Isı Geri Kazanım Sistemleri, her iç ünite tarafından bağımsız olarak aynı anda soğutma ve ısıtmanın yapılabileceği en gelişmiş sistemlerdir. Dünyada ilk ve tek eşzamanlı ısıtma ve soğutma 2 borulu sistemdir.

VRF SOĞUTMA SİSTEMİ NEDİR?

   Variable Refrigerant Volume Kelimelerinin baş harflerinden oluşan VRV, Değişken Debili Soğutucu Akışkan Hacimli Klima Sistemi anlamına gelmektedir. Dış ortama yerleştirilen bir dış ünite ile gaz akış dağıtıcılarının yardımı ile birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemleridir.

VRF Klima Sistemleri, gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleriyle donatılmıştır. Gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlamaktadır.